Kleinschalig wonen ‘t Anker – Harmony

De isolatie van onze bewoners in de Kleinschalig woonvormen ‘t Anker Tongeren en Harmony Riemst stelt bijzondere uitdagingen. Het samenwonen in een groep van zeven bewoners biedt gelukkig geborgenheid en veiligheid voor personen met (jong)dementie. Maar het veelvuldige bezoek van familie en vrienden wordt zo hard gemist. Er wordt nu nog een groter appel gedaan op onze personeelsleden om de belangrijkste bewonersbelofte: “een hand om je schouder” te realiseren”

Op deze pagina posten wij wekelijks een aantal foto’s over het leven zoals het vandaag geleefd wordt.