Monitoring van onze bewoners

De klinische symptomen van het Coronavirus zijn gekend: koorts en hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. Dagelijks wordt er bij onze bewoners actief toezicht gehouden op de symptomen, o.a. koorts en respiratoire klachten. Dit laat toe om tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen op te starten of aan te passen, zoals onder andere “isolatie op kamerniveau” van de bewoner. Eén en ander gebeurt in samenspraak met … Lees verder Monitoring van onze bewoners