Evenwichten aftasten !

In dit bericht komen volgende onderwerpen aan bod: ‘Chaos?’, ‘Hoe is de huidige situatie in onze woonzorgcentra?’, ‘Testen: wat is nu de realiteit?’, ‘De coördinerende arts aan het woord’, ‘Cohortering: onze aanpak toegelicht’, ‘Een dringende oproep aan familieleden van bewoners in onze assistentiewoningen’, ‘Beeldbellen voor geïsoleerde bewoners’. Wij vangen echter aan met een artikel over ‘evenwichten aftasten’. Wij kozen deze keer gericht voor een frontfoto. … Lees verder Evenwichten aftasten !

Geldt het bezoekersverbod ook bij terminale zorgsituaties ?

De bewonersstop wordt stringent toegepast. Slecht in uitzonderlijke situaties kan hier van afgeweken worden, waaronder ‘terminale zorgsituaties’. In voorkomend geval kan de directie, in afstemming met de coördinerende arts, een uitzondering toestaan. De familie moet zich dan beperken tot de kamer en alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen toepassen. Het aantal personen wordt ook best beperkt. Bezoekers die zelf symptomen hebben worden steeds geweigerd. Lees verder Geldt het bezoekersverbod ook bij terminale zorgsituaties ?

Waar kan ik mijn familielid plezier mee doen, nu ik geen contact heb ?

Vele bewoners beschikken nog over een telefoonverbinding waardoor er regelmatig kan gebeld worden. Wij lanceren eerstdaags de mogelijkheid tot beeldbellen. U kan echter ook aan eenvoudige dingen denken om “uw glimlach in onze huizen binnen te brengen” zoals: Verras met “foto’s” van de kleinkinderen of van uw eigen jeugd – schrijf er nog een leuke anekdote bij op ! Schrijf eens een “ouderwetse brief” ! … Lees verder Waar kan ik mijn familielid plezier mee doen, nu ik geen contact heb ?

Was afhalen/brengen

Vanaf maandag 16 maart wordt u de mogelijkheid geboden om ‘was en andere benodigdheden’ uit te wisselen en dat één maal per week van maandag tot en met zaterdag en wel tussen 14u en 14u 30. U moet aan de centrale inkom van het woonzorgcentrum bellen waarna u “afzonderlijk’ (één na één) door onze medewerker wordt opgevangen voor een kort overdrachtsmoment. Er is geen bezoek … Lees verder Was afhalen/brengen

Welke aanpassingen zijn er in het dagelijkse leven van onze bewoners?

De impact van de Corona maatregelen zijn ingrijpend voor onze bewoners. Er is niet alleen de bezoekersstop (van familieleden, vrijwilligers, …) maar het collectieve leven is, buiten de maaltijdmomenten, sterk verminderd. Zo zijn alle gemeenschappelijke activiteiten stopgezet (animatie, pastoraal, ergo- en muziektherapie, …). Enkel de individuele behandelingen van kinesitherapie blijven behouden. Om verveling te voorkomen krijgen onze bewoners wel een aanbod in kleine groepjes. Wij … Lees verder Welke aanpassingen zijn er in het dagelijkse leven van onze bewoners?