Aangepaste bezoekmogelijkheden in onze woonzorgcentra

Beste familieleden, Wij hadden gehoopt dit bericht niet te moeten posten maar de epidemiologische situatie is van deze aard dat wij de bezoekregeling moeten aanpassen en wel vanaf heden. Één en ander gebeurt mede naar aanleiding van een recente omzendbrief van de Vlaamse taskforce ouderenzorg. Belangrijk is dat, ongeacht de ernst van de besmettingssituatie, er niet meer wordt overgegaan tot een volledig lock down. Er … Lees verder Aangepaste bezoekmogelijkheden in onze woonzorgcentra