Campus Tongeren – 23 november

Onder staat de samenvattende tabel welke bezoekregeling van toepassing is. Raambezoeken zijn natuurlijk mogelijk.

De situatie van het overgrote deel van onze besmette bewoners is momenteel stabiel, zij vertonen weinig of beperkte symptomen. Bewoners met ernstige symptomen worden persoonlijk door het team op de hoogte gebracht.

VANAF MAANDAG 23 NOVEMBER KRIJGT ELKE FAMILIELID FREQUENT EEN MAIL TOEGESTUURD MET PERSOONLIJKE INFORMATIE van het familielid (“in contactdruppelisolatie op niet’, “vastgestelde symptomen”)

Normale situatie
Bezoek tot max 2 personen,
elke dag tussen 14 en 17uur
en 18.30 en 20 uur

Aangepaste bezoekregeling
MEER dan 25% contactdruppel
isolaties op de afdeling

Bij bewoners die effectief

in isolatie zijn geplaatst blijft bezoek mogelijk
maar slechts op woensdag en zondag
van 15 tot 16 uur. De familie krijgt
beschermende kledij.

De bewoners die niet in isolatie zijn
(op deze afdeling)
kunnen dagelijks nog
1 bezoeker krijgen
tussen 15 en 17 uur
Aangepaste bezoekregeling
MINDER dan 25% isolaties op de afdeling

Een bewoner op deze afdeling die in contactdruppel-
isolatie is geplaatst kan
enkel bezoek krijgen op woensdag en
zondag van 15 tot 16 uur.

Voor de overige bewoners is bezoek
mogelijk van 14 uur tot 17.00 en
van 18.30 tot 20 uur en dat op
alle weekdagen.
Ambiorixx
Aantal niet geïsoleerde
28 Aantal geïsoleerde
bewoners: 14 waarvan aantal
effectief besmet: 9

BEZOEK IS TIJDELIJK NIET TOEGELATEN.
Maandag 23/10 worden alle niet besmette bewoners terug getest. De resultaten worden maandagavond verwacht. Afhankelijk van het resultaat wordt Ambiorix apart gecohorteerd. Dit zal de bezoekmogelijkheden bepalen vanaf woensdag 25/11.
Wijngaardx
14 niet geïsoleerde bewoners, aantal geïsoleerde bewoners met contact druppelisolatie: 14
waarvan
aantal effectief besmet: 14


Sinds woensdag is de volledige afdeling cohorte Corona geworden. Alle bewoners, behoudens een drietal, zijn Covid besmet.
DE WERKING MET EEN COHORTE STRUCTUUR VERGT HET UITERSTE VAN ONZE TEAMLEDEN. Om deze reden willen wij het BEZOEKVERBOD NOG ENKELE DAGEN AANHOUDEN. Maandag communiceren wij over de bezoekmogelijkheden vanaf woensdag 25/11.

Jeker
x
Aangezien de meeste van de bewoners reeds 14 dagen Covid besmet zijn kan de bezoekregeling van zaterdag 21 november versoepeld worden. Jeker valt onder de regeling van < 25% geïsoleerde bewoners. Let op: zoals boven is aangegeven is er een verschil tussen bewoners in ‘contact-druppel isolatie’ en de overige bewoners.
Anker 1x
Anker 2x
Anker 3x