Worden wij verwittigd als mijn familielid (vermoedelijk) besmet is?

Het is belangrijk daarbij goed aan te geven wanneer een bewoner als “vermoedelijk besmet” wordt getaxeerd (dit gebeurt vanuit observaties door het team, overleg met arts en coördinerende arts). Hierbij worden in het bijzonder twee parameters constant gemonitord: ‘koorts’ en ‘hoesten’. Een bewoner wordt als ‘vermoedelijk besmet’ beschouwd wanneer deze aan één van de twee parameters voldoet. U bemerkt derhalve dat de criteria erg streng … Lees verder Worden wij verwittigd als mijn familielid (vermoedelijk) besmet is?

Wat bij een ernstig medisch voorval bij mijn familielid?

Naast de Corona problematiek kunnen onze bewoners natuurlijk ook gevat worden door klassieke acute of chronische ouderdomsziekten die ziekenhuiszorg behoeven. In voorkomend geval zal samen met de bewoner, de familie, de huisarts en de coördinerende arts bekeken worden of een ziekenhuisopname noodzakelijk is. De vroegtijdige zorgplanning en het medische dossier worden hierbij geconsulteerd. Lees verder Wat bij een ernstig medisch voorval bij mijn familielid?

Geldt het bezoekersverbod ook bij terminale zorgsituaties ?

De bewonersstop wordt stringent toegepast. Slecht in uitzonderlijke situaties kan hier van afgeweken worden, waaronder ‘terminale zorgsituaties’. In voorkomend geval kan de directie, in afstemming met de coördinerende arts, een uitzondering toestaan. De familie moet zich dan beperken tot de kamer en alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen toepassen. Het aantal personen wordt ook best beperkt. Bezoekers die zelf symptomen hebben worden steeds geweigerd. Lees verder Geldt het bezoekersverbod ook bij terminale zorgsituaties ?

Waar kan ik mijn familielid plezier mee doen, nu ik geen contact heb ?

Vele bewoners beschikken nog over een telefoonverbinding waardoor er regelmatig kan gebeld worden. Wij lanceren eerstdaags de mogelijkheid tot beeldbellen. U kan echter ook aan eenvoudige dingen denken om “uw glimlach in onze huizen binnen te brengen” zoals: Verras met “foto’s” van de kleinkinderen of van uw eigen jeugd – schrijf er nog een leuke anekdote bij op ! Schrijf eens een “ouderwetse brief” ! … Lees verder Waar kan ik mijn familielid plezier mee doen, nu ik geen contact heb ?

Monitoring van onze bewoners

De klinische symptomen van het Coronavirus zijn gekend: koorts en hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. Dagelijks wordt er bij onze bewoners actief toezicht gehouden op de symptomen, o.a. koorts en respiratoire klachten. Dit laat toe om tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen op te starten of aan te passen, zoals onder andere “isolatie op kamerniveau” van de bewoner. Eén en ander gebeurt in samenspraak met … Lees verder Monitoring van onze bewoners

Was afhalen/brengen

Vanaf maandag 16 maart wordt u de mogelijkheid geboden om ‘was en andere benodigdheden’ uit te wisselen en dat één maal per week van maandag tot en met zaterdag en wel tussen 14u en 14u 30. U moet aan de centrale inkom van het woonzorgcentrum bellen waarna u “afzonderlijk’ (één na één) door onze medewerker wordt opgevangen voor een kort overdrachtsmoment. Er is geen bezoek … Lees verder Was afhalen/brengen

Welke aanpassingen zijn er in het dagelijkse leven van onze bewoners?

De impact van de Corona maatregelen zijn ingrijpend voor onze bewoners. Er is niet alleen de bezoekersstop (van familieleden, vrijwilligers, …) maar het collectieve leven is, buiten de maaltijdmomenten, sterk verminderd. Zo zijn alle gemeenschappelijke activiteiten stopgezet (animatie, pastoraal, ergo- en muziektherapie, …). Enkel de individuele behandelingen van kinesitherapie blijven behouden. Om verveling te voorkomen krijgen onze bewoners wel een aanbod in kleine groepjes. Wij … Lees verder Welke aanpassingen zijn er in het dagelijkse leven van onze bewoners?