Belangrijke verruiming van de contactmogelijkheden: groepswandelingen.

Afgelopen vrijdag brachten wij u het weinig aangename nieuws dat in onze woonzorgcentra weerom het bezoekrecht sterk wordt beperkt. Dit alles heeft een grote impact op het mentale welbevinden van onze bewoners die zich grotendeels afgesneden zien van hun geliefden. Om deze reden willen wij, zeker in de zomerperiode, inzetten op alternatieven. Afhankelijk van de campus wordt hierbij gedacht aan de mogelijkheden die de tuin … Lees verder Belangrijke verruiming van de contactmogelijkheden: groepswandelingen.

(Tijdelijke) verstrengde bezoekregeling

Het Vlaams Agentschap “Zorg en gezondheid” heeft in een update van haar richtlijnen een “tijdelijke” verstrenging aangekondigd inzake het bezoekrecht en wel vanaf zaterdag 25 juni 2020. Deze maatregelen worden als een ‘tussenstap‘ omschreven. Eén en ander gebeurt natuurlijk tegen de achtergrond van de weinig geruststellende stijging van het aantal Covid-19 besmettingen in de samenleving. Daarom wordt gepleit voor een verhoogde waakzaamheid. Bij dit alles … Lees verder (Tijdelijke) verstrengde bezoekregeling

Verdere versoepelingen…

Gisteren ontvingen wij een nieuwe omzendbrief van het Agentschap “Zorg en gezondheid” waarin verdere mogelijkheden worden geboden om tot versoepeling van bezoeken te kunnen overgaan. Dit gebeurt door de invoering van twee nieuwe begrippen: enerzijds ‘persoonlijke of leefgroepbubbel’ en anderzijds ‘sociale bubbel’. Wij willen u niet belasten met verdere duiding hieromtrent maar vertalen dit concreet in verdere versoepelingen die ingang vinden vanaf maandag 6 juli. … Lees verder Verdere versoepelingen…

Over kamerbezoeken en fysieke nabijheid !!

Wij hebben de eerste twee dagen van verruimde bezoekmogelijkheden achter de rug waar u uw vader/moeder/familie op de kamer kon bezoeken. Wij waren aangenaam verrast dat de gevraagde beschermingsmaatregelen met grote verantwoordelijkheidszin door de meerderheid van de bezoekers nauwgezet werden toegepast. De sociale afstandsregels werden gerespecteerd, chirurgische mondneusmaskers werden consequent gedragen, er gebeurden geen onnodige verplaatsingen (op de gang, …), personeelsleden werden minimaal aangesproken, … … Lees verder Over kamerbezoeken en fysieke nabijheid !!

Kamerbezoeken terug mogelijk !!

Beste bewoner en familieleden, Vorige week vrijdag heeft de Taskforce ‘Ouderenzorg’ de woonzorgcentra de mogelijkheid geboden om de bezoekregeling voor familieleden te versoepelen vanaf woensdag 10 juni. Het Agentschap Zorg en Gezondheid verspreidde de algemene principes die als leidraad moeten gebruikt worden voor het uitwerken van de lokale bezoekregeling. Graag informeren wij u dienaangaande als volgt. Wij willen tegemoet komen aan de wensen van zowel … Lees verder Kamerbezoeken terug mogelijk !!

U bent welkom …van harte !!

De voorbije 10 weken hebben wij via deze blog getracht een brug te vormen tussen u als familie en de bewoner in één van onze woonzorgcentra. En u heeft deze blog veelvuldig gelezen, getuige het feit dat er 5.725 unieke bezoeken werden genoteerd. Nu nemen wij afscheid van u, ttz. wij zullen niet langer elke week ‘s zondags een bericht posten. Enkel als er belangrijke … Lees verder U bent welkom …van harte !!

Alles over familiebezoeken !!

In onze vorige nieuwsblog werd u reeds op de hoogte gebracht over de mogelijkheid tot familiebezoeken die wij per campus zouden organiseren vanaf 18 mei. Aangezien de infrastructurele voorwaarden anders zijn is er per campus een specifieke regeling uitgewerkt. U wordt telefonisch gecontacteerd. Raadpleeg hier de regeling van de betrokken campus: Graag delen wij u mede dat alle noodzakelijke hygiënische en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen zodat … Lees verder Alles over familiebezoeken !!

Besmet.. besmettelijk

In dit blogbericht komt volgende info aan bod: ‘Bezoeken familieleden’, ‘Besmet is niet hetzelfde als besmettelijk’, ‘Versoepeling van bezoek in autonome asisstentiewoningen’, ‘Resultaten van testen bij bewoners’, ‘Woord van de coördinerende arts’. Bezoek vanaf 18 mei ?! Het Vlaams Agentschap “Zorg en gezondheid” heeft in een update van haar richtlijnen de contouren verhelderd waarbinnen woonzorgcentra het bezoekrecht “kunnen” gestalte geven vanaf 18 mei. Elk woonzorgcentrum … Lees verder Besmet.. besmettelijk

Als wij het nu eens aan de bewoners zouden vragen !!

In dit blogbericht komen volgende onderwerpen aan bod: “Als wij het nu eens aan de bewoners zouden vragen”, “Hoe stellen onze medewerkers het?”, “Wat is de huidige situatie?”, “Raamcontacten”, “Woord van de coördinerende arts”. Als wij het nu eens aan de bewoners zouden vragen? In de vorige blog werd toelichting gegeven bij de eerste van onze zeven bewonersbeloften: “Wij beloven u… een hand op uw … Lees verder Als wij het nu eens aan de bewoners zouden vragen !!