Assistentiewoningen/serviceflats

Eyckendael hof Riemst

De bewoners ontvingen een omstandige nota. Hier beperken wij ons tot informatie die relevant is voor familieleden.

Algemene maatregelen

Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn de bewoners van serviceflatgebouwen verplicht om thuis (in de eigen assistentiewoning) te blijven en contact met anderen dan de partner/medebewoner te vermijden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen mogen geen bezoek ontvangen.

Bewoners moeten zich beperken tot noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden.

Specifiek voor Eycekdaelhof Riemst

Is er een bezoekersverbod? Bezoek van vrienden, kennissen is verboden. Bezoek van kleinkinderen is strikt verboden.Bewoners mogen ook niet onderling bij mekaar op bezoek gaan. Bezoek is enkel toegelaten voor:

  • Thuisverpleging, huishoudhulp of poetshulp
  • Woonassistent Tine Liessens
  • Mantelzorgers/familie (uw kinderen) die “essentiële zorgtaken” uitvoeren (voorbeeld: voor uw was zorgen, boodschappen doen, …). Dit moet beperkt worden tot één familielid per bewoner. Het bezoek moet kort zijn en moet gebeuren met maximale toepassing van alle voorzorgsmaatregelen (afstand 2 meter, handhygiëne, ..)

Maaltijden nuttigen in het woonzorgcentrum is niet langer toegestaan. Om deze reden werd de bewoners geïnformeerd over de nieuwe werkwijze die geldt vanaf 27 maart 2020. Wij leveren op een centrale locatie in de flats het aantal maaltijden toe en wel om 12 uur stipt.

De bewoners van Eyckendaelhof hebben een toegansverbod tot het woonzorgcentrum Eyckendael. Dit betekent dat ook de deelname aan de groepsactiviteiten (zoals BBO) niet langer kan.

De woonassistent Tine Liessens kan telefonisch gecontacteerd worden: 012 / 250 421 en dat alle werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Dagelijks is er een contactmoment mogelijk van 14.00 tot 14.30 uur aan de ingang van WZC Eyckendael. Mogen wij u vragen u strikt tot deze contactmomenten te beperken, Tine heeft nog tal van andere verantwoordelijkheden.