Assistentiewoningen/serviceflats

Coosterveld Alken

De bewoners ontvingen een omstandige nota. Hier beperken wij ons tot informatie die relevant is voor familieleden.

Algemene maatregelen

Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn de bewoners van serviceflatgebouwen verplicht om thuis (in de eigen assistentiewoning) te blijven en contact met anderen dan de partner/medebewoner te vermijden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen mogen geen bezoek ontvangen.

Bewoners moeten zich beperken tot noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden.

Specifiek voor Coosterveld Alken

Is er een bezoekersverbod? Bezoek van vrienden, kennissen is verboden. Bezoek van kleinkinderen is strikt verboden.Bewoners mogen ook niet onderling bij mekaar op bezoek gaan. Bezoek is enkel toegelaten voor:

  • Thuisverpleging, huishoudhulp of poetshulp
  • Woonassistent Deborah
  • Mantelzorgers/familie (uw kinderen) die “essentiële zorgtaken” uitvoeren (voorbeeld: voor uw was zorgen, boodschappen doen, …). Dit moet beperkt worden tot één familielid per bewoner. Het bezoek moet kort zijn en moet gebeuren met maximale toepassing van alle voorzorgsmaatregelen (afstand 2 meter, handhygiëne, ..)
  • Wat doet de woonassistent ? De woonassistent Deborah Di Turi zal op de normale aanwezigheidsdagen ter beschikking blijven, dit is op dinsdag van 8uur tot 12 uur. Zij bezoekt dan alle bewoners om polshoogte te nemen.

Wat als de bewoner hulp nodig heeft en niet op iemand kan terugvallen? De meeste bewoners hebben gelukkig een familiaal netwerk waar zij nog terecht kunnen (ook al moeten contacten beperkt blijven). Zij kunnen hulp bieden bij het gaan winkelen, … Voor de bewoners die niet kunnen terug vallen op hulp zal de woonassistent het nodige doen. Hiervoor zal beroep gedaan worden op het netwerk ‘Hasselt helpt’ dat inmiddels is opgezet. Het gaat hier om een groep van vrijwilligers die kunnen bijspringen.

Is er iets geregeld rond maaltijden ? De bewoners kunnen hiervoor terecht bij de woonassistent.