Assistentiewoningen/serviceflats

Steinvert Stevoort

De bewoners ontvingen een omstandige nota. Hier beperken wij ons tot informatie die relevant is voor familieleden

Algemene richtlijnen

Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn de bewoners van serviceflatgebouwen verplicht om thuis (in de eigen assistentiewoning) te blijven en contact met anderen dan de partner/medebewoner te vermijden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen of het serviceflatgebouw mogen dus het woonzorgcentrum niet bezoeken, en mogen geen bezoek ontvangen.

De bewoners moeten zich beperken tot noodzakelijke verplaatsingen zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden.

Specifieke toepassing Steinvert

Is er een bezoekersverbod? Bezoek van vrienden, kennissen is verboden. Bezoek van kleinkinderen is strikt verboden.Bewoners mogen ook niet onderling bij mekaar op bezoek gaan. Bezoek is enkel toegelaten voor:

  • Thuisverpleging, huishoudhulp of poetshulp
  • Woonassistent Deborah
  • Mantelzorgers/familie (uw kinderen) die “essentiële zorgtaken” uitvoeren (voorbeeld: voor uw was zorgen, boodschappen doen, …). Dit moet beperkt worden tot één familielid per bewoner. Het bezoek moet kort zijn en moet gebeuren met maximale toepassing van alle voorzorgsmaatregelen (afstand 2 meter, handhygiëne, ..)

Wegvallen van vrijetijdsaanbod – georganiseerd door Begralim. Begralim organiseerde wekelijks een collectief ontspanningsmoment, aangevuld met een aanbod in het kader van het Beweeg, Beleef en ontmoetbeleid. Dit aanbod vervalt nu (omdat er geen collectieve activiteiten meer zijn toegelaten). Begralim blijft als beheersinstantie onverkort instaan voor de ‘oproep-permanentie’  (via de Levensboom)  en de ‘overbruggingszorg’.

Wat doet de woonassistent ? De woonassistent Deborah Di Turi zal op de normale aanwezigheidsdagen ter beschikking blijven, dit is op dinsdag van 13.30 tot 16. 30. Zij bezoekt dan alle bewoners om polshoogte te nemen.

Wat als de bewoner hulp nodig heeft en niet op iemand kan terugvallen? De meeste bewoners hebben gelukkig een familiaal netwerk waar zij nog terecht kunnen (ook al moeten contacten beperkt blijven). Zij kunnen hulp bieden bij het gaan winkelen, … Voor de bewoners die niet kunnen terug vallen op hulp zal de woonassistent het nodige doen. Hiervoor zal beroep gedaan worden op het netwerk ‘Hasselt helpt’ dat inmiddels is opgezet. Het gaat hier om een groep van vrijwilligers die kunnen bijspringen.

Is er iets geregeld rond maaltijden ? De traiteur (Hoeve German) die voorheen warme maaltijden leverde kan geen bijkomende capaciteit aanbieden. De woonassistent heeft daarom een bijkomende traiteur geëngageerd (Traiteur Rudi).