Assistentiewoningen/serviceflats

Juniperus Hasselt

De bewoners ontvingen een omstandige nota. Hier beperken wij ons tot informatie die relevant is voor familieleden

Algemene richtlijnen

Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn de bewoners van serviceflatgebouwen verplicht om thuis (in de eigen assistentiewoning) te blijven en contact met anderen dan de partner/medebewoner te vermijden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen mogen geen bezoek ontvangen.

De bewoners moeten zich beperken tot noodzakelijke verplaatsingen, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden.

Specifieke toepassing Juniperus Hasselt  

Maaltijden in het cafeteria van het woonzorgcentrum Sint Elisabeth zijn niet langer toegelaten. Vanaf maandag 30/03 worden maaltijden bedeeld door een externe leverancier Marimar (aan een kostprijs van 7,50 euro). De maaltijd wordt tussen 11 en 11u 30 beleverd aan de flat. De woonassistent Deborah zal de bestelling organiseren (de invulmenulijst is reeds bezorgd aan de bewoners).

Is er een bezoekersverbod? Voor iedereen geldt dat hij zich dient te beperken tot ‘essentiële verplaatsingen’ (naar de winkel, apotheek gaan). Deze regel is ook van toepassing op de bewoners van Juniperus. Bezoek van vrienden, kennissen is verboden. Onderling bij mekaar op bezoek gaan is ook verboden. De bewoner mag nog volgend bezoek ontvangen:

  • thuisverpleging, huishoudhulp of poetshulp
  • woonassistent en hulpverleners vanuit het woonzorgcentrum Sint Elisabeth
  • medische pedicure
  • EN Mantelzorgers/familieleden die “essentiële zorgtaken” uitvoeren (voorbeeld: voor uw was zorgen, boodschappen doen, …). Het bezoek moet kort zijn en moet gebeuren met maximale toepassing van alle voorzorgsmaatregelen (afstand 2 meter, handhygiëne, ..)