Assistentiewoningen/serviceflats

’t Demeryck Hasselt

Algemene richtlijnen

Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn de bewoners van serviceflatgebouwen verplicht om thuis (in de eigen assistentiewoning) te blijven en contact met anderen dan de partner/medebewoner te vermijden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen mogen geen bezoek ontvangen.

Specifieke toepassing ’t Demeryck  

Maaltijden in het cafetaria van het woonzorgcentrum Sint Elisabeth zijn niet langer toegelaten. Om deze reden worden de maaltijden met ingang van maandag 30 maart de maaltijden op kamerniveau beleverd.

Is er een “algemeen bezoekersverbod? Ja, ’t Demeryck vormt een gebouw dat ‘fysiek’ is verbonden met een woonzorgcentrum. Er gelden dus hier dezelfde strenge toepassing als voor het woonzorgcentrum.

Mogen de bewoners zelf buiten komen? Neen, de bewoners zijn gehouden aan de voorschriften van het woonzorgcentrum. Zij mogen wel de binnentuin bezoeken (zonder samen te scholen)