Assistentiewoningen/serviceflats

Sint Jozef GvA Tongeren

De bewoners ontvingen een omstandige nota. Hier beperken wij ons tot informatie die relevant is voor familieleden.

Algemene richtlijnen(voor aparte residenties – zoals Sint Jozef Tongeren)

Conform de Corona-maatregelen in de privésfeer, zijn de bewoners van serviceflatgebouwen verplicht om thuis (in de eigen assistentiewoning) te blijven en contact met anderen dan de partner/medebewoner te vermijden. De bewoners van de groep van assistentiewoningen of het serviceflatgebouw mogen geen bezoek ontvangen.

Bewoners moeten zich beperken tot noodzakelijke verplaatsingen, zoals naar de winkel en naar de bankautomaat gaan. Alle niet-dringende verplaatsingen zijn verboden.

Specifieke toepassing Sint Jozef Tongeren  

Maaltijden in de gemeenschappelijke zaal zijn niet langer toegelaten. Wij hadden aanvankelijk het voornemen om de maaltijden op twee lokaties te verdelen: zowel op de gemeenschappelijke zaal als in het dagzorgcentrum. Op deze wijze konden wij ervoor zorgen dat iedereen een tafel apart had (en er voldoende afstand is van mekaar). De richtlijnen verplichten echter strenger te zijn: ‘elke samenkomst van bewoners in een gemeenschappelijke ruimte’ is verboden. Om deze reden worden de maaltijden met ingang van maandag 30 maart 2020 op kamerniveau bedeeld.

Wordt de campus afgesloten ? Wij stellen vast dat er vandaag nog meerdere familieleden op bezoek komen. Wij zouden uitdrukkelijk willen vragen om dit te beperken tot 1 familielid die de ‘essentiële zorgtaken’ op zich neemt. Elke bijkomende bezoeker/familielid vormt een extra risico. Indien wij vaststellen dat niet iedereen zich aan dit principe van “één bewoner-één familielid” houdt dan zien wij ons verplicht tot strengere maatregelen over te gaan (oa. registratie van familieleden).

Is er een bezoekersverbod? . De bewoner mag nog volgend bezoek ontvangen:

  • thuisverpleging, huishoudhulp of poetshulp
  • woonassistent, conciërges en campuscoördinator
  • medische pedicure
  • EN Mantelzorgers/familielid die “essentiële zorgtaken” uitvoeren (voorbeeld: voor uw was zorgen, boodschappen doen, …). Bezoek van kleinkinderen is strikt verboden. Het bezoek moet kort zijn en moet gebeuren met maximale toepassing van alle voorzorgsmaatregelen (afstand 2 meter, handhygiëne, ..)

Aanwezigheid van de campuscoördinator Kristof Bollen. De campuscoördinator is van 9 tot 17uur bereikbaar op de wachttelefoon: 012/394933. Hij zal ook meerdere malen per week fysiek aanwezig zijn.