Vaccinatie van bewoners – bevraging !!

Beste familieleden,


in de media heeft u kunnen vernemen dat bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra als eerste aan beurt komen om ingeënt te worden met het Pfizer BioNTech vaccin. Het is de verwachting dat dit zal gebeuren vanaf begin januari 2021. De vaccinatie is vrijwillig en dus niet verplicht. Ten aanzien van deze vaccinatie leven er, ook bij bewoners, gemengde gevoelens. Het is belangrijk dat één ieder zich een eigen standpunt vormt op basis van beschikbare wetenschappelijk informatie. Om deze reden heeft onze coördinerende arts: Dr. Dirk Peeters, voor u de voornaamste vragen en antwoorden op een rij gezet. U kan deze hieronder raadplegen.

Wij, van onze zijde, zullen alvast onze personeelsleden en bewoners op een objectieve wijze informeren en hun expliciet toestemming vragen voor de vaccinatie. Voor bewoners met een dementieel syndroom willen wij de « geïnformeerde toestemming » bekomen via directe familieleden. Ons uitgangspunt is dat familieleden de toelating verlenen “behoudens zij dit uitdrukkelijk weigeren”. Deze weigering dient geacteerd te worden door bijgevoegd formulier in te vullen. Het is belangrijk dat er onderling en op voorhand goed wordt afgestemd tussen de kinderen of betrokkenen zodat wij slechts één standpunt verkrijgen. Wij sluiten de bevraging af op 31/12/2020. De op dat ogenblijk beschikbare gegevens worden gehanteerd bij de vaccinatie-uitrol.

GA NAAR HET FORMULIER

INFO DR PEETERS

1.Waarom stappen we mee in deze vaccinatiecampagne  ?

De impact van Covid-19 in de woon- en zorgcentra vertoont alle kenmerken van het “topje van de ijsberg”. Zelfs in een periode  tussen de golven waarin het virus minder aanwezig lijkt wordt de dagdagelijkse werking in alle woon- en zorgcentra sterk beïnvloed door deze epidemie .Covid-19 betekent elke dag opnieuw beslissingen nemen met aandacht voor veiligheid en bescherming enerzijds en respect voor autonomie, zelfontplooiing , sociale contacten en individuele behoeften anderzijds. Zelfs tijdens een uitbraak blijft deze  evenwichtsoefening belangrijk.

We zijn overtuigd dat een vaccinatie leidt tot bescherming van zowel bewoners, personeel als bezoekers. Minder zieke bewoners, minder overlijdens, minder ziek personeel …betekent dat we in onze beslissingen ons terug meer kunnen focussen op dé vraag : hoe kunnen we de wensen van de bewoners tegemoet komen en terug naar het normale rusthuisgebeuren evolueren. De balans herstellen en onze visie op respectvol omgaan met zorgafhankelijke bewoners en hun omgeving laten primeren, dat is het doel.

2.Is het vaccinatieadvies vanzelfsprekend ?

Gezien de huidige epidemie nog volop woekert is het advies tot vaccinatie evident. In verband met het vaccin circuleren veel vragen en terechte bezorgdheden en het  blijft belangrijk dat we kritische vragen niet uit de weg gaan en correcte info geven die wetenschappelijk onderbouwd is .Hieronder krijgt U een antwoord op de meest gestelde vragen ; deze info is geactualiseerd op 19/12/2020. Volgende bronnen kunt U raadplegen :

3.Frequent gestelde vragen (FAQ).Hoe werkt een vaccin ?

Een vaccin stimuleert een reactie van ons afweersysteem waardoor ons lichaam een specifiek virus of een specifieke bacterie “herkent” zonder dat we de ziekte echt krijgen. Als we dan later in contact komen met dat virus of die bacterie, “herinnert” ons afweersysteem zich deze ziekteverwekker. Ons lichaam produceert dan snel de juiste antistoffen om het virus of de bacterie te vernietigen en ons tegen de ziekte te beschermen.

Momenteel bestaan er 5 kandidaat vaccins.

mRNA-vaccins (bv. Pfizer and BioNTech, CureVac en Moderna)

Deze zijn gebaseerd op een recente technologie : ze bevatten genetisch materiaal zodat ons lichaam zelf een onderdeel van de ziekteverwerker kan aanmaken . Tegen deze onderdelen maakt het lichaam antistoffen. Na de vaccinatie worden de deeltjes in het vaccin die het mRNA bevatten snel opgenomen in de lichaamscellen. Het mRNA kan niet naar de kern van onze cellen, waar ons eigen DNA zich bevindt. Ons eigen DNA wordt dus niet veranderd of beschadigd. Het mRNA wordt ook relatief snel door ons lichaam afgebroken. Deze techniek is nieuw maar wordt wel al met succes toegepast in oa kankerbehandeling. We kunnen inderdaad ons afweersysteem trainen (vandaar ook de naam immunotherapie) om zeer doelgericht bedreigende cellen (zoals kankercellen) aan te vallen. Het voordeel van dit soort vaccins is dat bij mutatie (veranderingen van het virus) snel het vaccin kan aangepast worden.

virale vector vaccins (bv. AstraZeneca en Janssen (Johnson & Johnson))

Dit type vaccins bevat levend afgezwakte of geïnactiveerde virussen, maar niet de virussen die de ziekte veroorzaken waartegen we ons willen laten vaccineren. Deze vaccins gebruiken andere virussen die onschadelijk zijn voor de mens  die een stukje van de ziekteverwekker tot expressie brengen, waartegen ons immuunsysteem zal reageren. Deze vaccins zitten nog in de laatste fase van onderzoek

JA. Deze vaccins moeten aan dezelfde eisen voldoen als alle ander vaccins. De veiligheid van vaccins is één van de criteria van de beoordeling of een vaccin een marktvergunning krijgt. Pas als er voldoende is aangetoond dat een vaccin veilig is, wordt er een positief advies voor de marktvergunning gegeven. De COVID-19-vaccins moeten dus aan dezelfde strenge eisen voldoen als alle andere vaccins. De huidige vaccinatiecampagne is dus geen onderzoeksfase maar een normale stap in de toepassing van een vaccin.

Neen. Reeds in het verleden is men gestart met het ontwikkelen van dit type van vaccin en er is al ervaring mee.

Efficiëntie.

 • Wereldwijd is voorrang gegeven aan de ontwikkeling van de COVID-19-vaccins. Er zijn wereldwijd duizenden wetenschappers bezig om alle aspecten van het virus te onderzoeken en hiertegen vaccins te ontwikkelen.
  1. Er worden daarbij geen toegevingen gedaan op de strenge eisen voor de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid die gelden voor alle geneesmiddelen, waaronder vaccins, ook de COVID-19-vaccins. 
  1. Waarom dan sneller ?
   1. Normale situatie
    1. Bij de ontwikkeling van een vaccin worden alle stappen om de veiligheid en werkzaamheid te onderzoeken één na één doorlopen: laboratoriumstudies, klinische proeven op een klein aantal personen, en proeven op grote aantallen mensen. Bij elke stap wachten de onderzoekers op overtuigende resultaten voor het onderzoek verder te zetten. Na afloop van alle onderzoeken dienen de fabrikanten het volledige aanvraagdossier voor een marktvergunning in bij de bevoegde overheid. Pas als het vaccin een marktvergunning krijgt, begint de fabrikant met de productie op grote schaal.
   1. Bij de COVID-19-vaccins
    1. werden na de labostudies al de volgende stappen tegelijkertijd doorlopen. Er is niet gewacht op het afronden van een stap voor de volgende stap te beginnen. De productie is al gestart en er zijn al acties genomen om de verdeling te organiseren terwijl de beoordeling door de bevoegde overheid nog loopt. De prijs is op Europees niveau bepaald en in België besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dat het vaccin gratis is voor de burgers.
    1. Van bij het begin van het onderzoek is er ook veel overleg geweest tussen de bevoegde overheden, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Zodra er voorlopige resultaten beschikbaar waren, zijn deze al beoordeeld door de experten.
    1. Op het einde van het traject moet aan dezelfde strenge eisen worden voldaan als voor andere vaccins. Pas als er voldoende is aangetoond dat het vaccin van goede kwaliteit is, werkzaam en veilig, wordt een marktvergunning gegeven.

Wat mogen we verwachten van de werkzaamheid

Kernboodschap : Er gaan minder mensen ernstig ziek worden dankzij een grootschalige vaccinatie.

Er is een aangetoonde doeltreffendheid van 95% tegen symptomatische ernstige covid-19 infecties. Onder de 50 jaar is er een minimale bescherming van minimaal 89% ; vanaf 50 jaar is er een aangetoonde werkzaamheid tot 80.6%

Net zoals bij vele andere vaccins is de duur van de bescherming is onbekend ; deze kan enkel na een langere periode vastgesteld worden.

In welke mate dit vaccin werkt tegen asymptomatische infecties weten we nog niet.

Een 100% effect is niet strikt noodzakelijk. Als we genoeg mensen vaccineren beschermen we ook de mensen waarbij het vaccin minder werkt.Net zoals bij kinkhoest : door vaccinatie van grootouders en ouders tegen kinkhoest beschermen we de baby die de eerste maanden geen bescherming heeft

Een 100% effect is niet strikt noodzakelijk. Als we genoeg mensen vaccineren beschermen we ook de mensen waarbij het vaccin minder werkt.Net zoals bij kinkhoest : door vaccinatie van grootouders en ouders tegen kinkhoest beschermen we de baby die de eerste maanden geen bescherming heeft

Zijn er neveneffecten ?

JA, zoals bij elk vaccin zal de normale reactie van het afweerstelsel ons mogelijk tijdelijk last geven. Elke vader en moeder kent dit  : als je kind een vaccin krijgt toegediend kunnen er neveneffecten optreden. Gelukkig zijn deze meestal mild en zien we dat het kind een dag koorts vertoont of wat hangerig is.

Er zijn ernstige neveneffecten die meestal binnen de 10minuten optreden bij bestaande allergie .Dit is de reden waarom je bij ELKE vaccinatie steeds na de vaccinatie 10 minuten  onder medisch toezicht moet blijven. Deze voorzorgsmaatregel hanteren we overigens steeds ook bij griepvaccinaties bij bewoners en personeel

Ook bij de covid-19 vaccins is dit uitgebreid getest

Algemeen

 1. Als er reacties waren kwamen deze vaker voor na de tweede dosis
  1. Boven de 50 jaar wordt de vaccinatie beter verdragen : 4.6% van de  gevaccineerde patiënten vertoonde niet ernstige reacties en dit cijfer daalt tot 2.8% boven de 50 jaar
  1. Koorts (temperatuur boven de 38°) als hoofdklacht kwam vaker voor bij de tweede vaccinatie onder de 50 jaar (15,8%).Boven de 50 jaar daalt dit cijfer ; bij 10% werd na de tweede vaccinatie koorts gemeld
  1. Ernstige neveneffecten zijn zeldzaam ( minder dan 0.5 %)
 2. Lange termijn effecten
  1. Net zoals bij andere vaccins zijn deze bij de start niet bekend. De opvolging hiervan maakt deel uit van zeer langdurende programma’s.
  1. Dit opvolgsysteem is zeer performant en gericht op veiligheid ; getuige de opvolging van het voorkomen van een verlamming van de aangezichtszenuw bij 4 personen op een totaal van 21.000 gevaccineerde patiënten. Er is momenteel geen verband aangetoond met het vaccin, maar het wordt opgevolgd.
 3. Dit vaccin is NIET getest bij
  1. Onder de 16 jaar
  1. Zwangerschap. Uit veiligheid worden de meeste vaccinaties tijdens zwangerschap afgeraden en maken ze geen deel uit van klinische proeven bij de mens .De cijfers zijn dan ook gebaseerd op onderzoek bij proefdieren en evaluatie van zwangerschappen waarbij accidenteel een vaccin werd toegediend . Tot heden zijn er bij bestaande niet-covid vaccinaties (griep,kinkhoest,hepatitis B, gele koorts en meningokokken ) die toch werden toegediend tijdens zwangerschap geen problemen gemeld. Bij zwangerschapswens en lopende fertiliteitsbehandeling bespreek je dit best met je behandelende arts

Zijn er aandoeningen waarbij je NIET mag gevaccineerd worden tegen Covid ?

Ja

 1. als je lijdt aan een aandoening met verminderde afweer of behandeld wordt met bepaalde medicatie die je afweer onderdrukt
  1. als je in het verleden een allergische reactie vertoonde na een vaccinatie
  1. bij zwangerschap

Bij twijfel is Uw behandelend arts de aangewezen persoon om U bij de beslissing tot al dan niet vaccineren te helpen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s