Aangepaste bezoekmogelijkheden in onze woonzorgcentra

Beste familieleden,

Wij hadden gehoopt dit bericht niet te moeten posten maar de epidemiologische situatie is van deze aard dat wij de bezoekregeling moeten aanpassen en wel vanaf heden. Één en ander gebeurt mede naar aanleiding van een recente omzendbrief van de Vlaamse taskforce ouderenzorg.

Belangrijk is dat, ongeacht de ernst van de besmettingssituatie, er niet meer wordt overgegaan tot een volledig lock down. Er zal steeds minimaal één bezoeker per bewoner en per week toegelaten worden.

Op het terrein stellen wij vast dat de situatie elke dag sterk verandert. Dit moet, gelet op de ruime maatschappelijke context, natuurlijk niet verwonderen. In onze drie woonzorgcentra zijn er vandaag een beperkt aantal (vermoedelijk) positieve bewoners. Er is voorlopig geen nood aan cohortering. De betrokken familieleden worden telefonisch verwittigd. Het team verricht een zeer accurate monitoring van symptomen: respiratoire klachten, diarree, plots vallen, koorts, … Hierdoor kunnen direct acties genomen worden waaronder testen en kamerisolatie. Op deze wijze hopen wij een uitbraak te voorkomen.

Tot vandaag gold de regeling dat elke bewoner twee familieleden mocht ontvangen die elke dag mochten wijzigen. Dit is NIET langer toegelaten sinds de Federale overheid heeft bepaald dat iedereen maximum 4 personen privaat – in nauw contact -mag ontvangen per 14 dagen.

Dit is alvast de eerste wijziging. KAMERBEZOEK blijft mogelijk, zelfs met twee te samen maar dit aantal wordt op een termijn van 14 dagen steeds beperkt tot 4 personen (zoals dit voor ieder van ons van toepassing is). Wij vragen NU ook om steeds het mondmasker te dragen op de kamer EN om voldoende afstand te behouden. Dit is de tweede wijziging (voorheen gold dat u het mondmasker enkel moest dragen tijdens uw verplaatsing in het woonzorgcentrum). Juist om onze bewoners het comfort te geven geen mondmasker te dragen willen wij dit zeer expliciet vragen aan de familie. DRAAG UW MONDMASKER OP ELK OGENBLIK, HOU AFSTAND IN DE KAMER EN BEPERK UW NAUW CONTACT MAXIMAAL EN RESPECTEER DE HYGIËNISCHE MAATREGELEN.

Indien de “besmettingsgraad (op een afdeling) precair wordt” of indien er zich “een zeer specifieke situatie” voordoet dan zal per voorval worden bekeken welke bijkomende maatregelen nodig zijn. Dit alles wordt afgestemd met de coördinerende arts. Zo zal er vandaag vanuit de campus Hasselt een apart bericht worden uitgestuurd. Het stopzetten van ‘kamerbezoeken’ (zoals dit nu al bij een aantal woonzorgcentra wordt toegepast) behoort tot de mogelijkheden. Er zullen alleszins gepaste bezoekersalternatieven worden uitgewerkt die omwille van specifieke infrastructuursituatie van campus tot campus kunnen verschillen.

De omzendbrief van de Taskforce heeft ook bepaald dat ‘bewoners vrij zijn om naar buiten te gaan’, mits natuurlijk de in acht name van alle gekende beschermingsmaatregelen.

Onze cafetaria zijn ook opnieuw gesloten voor bezoekers.

Voor de assistentiewoningen gelden de ‘nationale richtlijnen’ (beperking nauwe contacten tot 4 personen per 14 dagen).

Wij hopen met bovenstaande acties alles onder controle te kunnen houden.

Namens het team en de directie

Abrahams johan, algemeen directeur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s