Over kamerbezoeken en fysieke nabijheid !!

Wij hebben de eerste twee dagen van verruimde bezoekmogelijkheden achter de rug waar u uw vader/moeder/familie op de kamer kon bezoeken. Wij waren aangenaam verrast dat de gevraagde beschermingsmaatregelen met grote verantwoordelijkheidszin door de meerderheid van de bezoekers nauwgezet werden toegepast. De sociale afstandsregels werden gerespecteerd, chirurgische mondneusmaskers werden consequent gedragen, er gebeurden geen onnodige verplaatsingen (op de gang, …), personeelsleden werden minimaal aangesproken, … Wij stellen echter ook vast dat sommige familieleden -ondanks dat zij hierover werden aangesproken- deze regels niet toepassen of het nut hiervan onvoldoende inzien.

Het moeilijkste aspect blijft om het « fysieke contact » uit te sluiten. Zowel bewoner als familie hebben nood om mekaar “eens goed te kunnen vastpakken”, het blijft immers tussen mensen de meest intense uiting waarmede men uitdrukt dat men de ander graag ziet. Wij begrijpen daarom de worsteling van sommige familieleden, zeker als hun vader/moeder een dementieel syndroom heeft waardoor het gesproken woord doorgaans erg beperkt is. Op dat ogenblik rest niet veel meer dan ‘een warme knuffel’. Nochtans willen wij blijven aandringen om de sociale afstandsregels maximaal te respecteren evenals het permanent dragen van het mondneusmasker (ook op de kamer). Het gaat ons natuurlijk niet om de “regel” op zich. Onze zorg betreft het welzijn van “alle” bewoners die ons zijn toevertrouwd. Elk contact, waarbij de beschermingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd, blijft in de huidige situatie risicovol en elke besmetting kan bij fragiele ouderen leiden tot een verhoogde mortaliteit. Dit is de enige en ultieme reden waarom wij streng moeten toezien en ook gevat zullen handelen dmv een tijdelijk toegangsverbod voor degenen die de beschermende maatregelen niet toepassen. Dank voor uw begrip in deze ethische evenwichtsoefening. Alles ‘loslaten’ is niet alleen een gemakkelijkheidsoplossing, ze is heden nog steeds onverantwoord.

Over buiten wandelen en externe bezoeken

Familieleden stellen de vraag of men buiten mag gaan wandelen of men de bewoner mee mag nemen naar huis. De richtlijnen van de overheid zijn, dd. 17 juni, daarover niet evident in de praktijk. Enerzijds wordt de mogelijkheid geboden, anderzijds wordt gesteld dat het woonzorgcentrum -uit voorzorg en in overleg met de coördinerende arts- de bewoner 14 dagen in isolatie kan plaatsen (indien men zou kunnen vaststellen dat de vooropgestelde beschermingsmaatregelen niet zijn nageleefd). Dit laatste is natuurlijk voor ons geen na te gaan realiteit. Om deze reden hebben wij gezocht naar een tussenoplossing.

Indien de familie uitdrukkelijk wenst om de bewoner mee te nemen (voor een wandeling, voor een thuisbezoek) dan zijn wij genoodzaakt om de bewoner bij terugkomst 14 dagen te isoleren. Wij willen de kans op mogelijke besmetting van medebewoners zo klein mogelijk houden.

Om toch tegemoet te komen aan uw wensen zullen wij « groepswandelingen » organiseren waarbij één van onze medewerkers zal meegaan om iedereen te attenderen op de toepassing van de voorzorgsmaatregelen. Wij vragen aan de familie en aan de bewoner om een mondmasker te dragen en enkel zijn/haar familielid te begeleiden. Op de plaatselijke campus kan u meer informatie hierover krijgen.

Zodoende is er elke weekdag en zelfs zaterdags de mogelijkheid om uw familielid te bezoeken, ofwel via kamerbezoek ofwel via deelname aan een groepswandeling.

Tenslotte

Wij zullen vanaf volgende week, op de dagen dat er geen kamerbezoeken zijn, terug het cafetaria als extra ontmoetingsruimte heropenen voor groepsactiviteiten voor onze bewoners. Hiermede willen wij het gemeenschapsleven, dat ondanks diverse alternatieven op de afdelingen, gemist werd terug stapsgewijs activeren. In een latere fase zullen ook familieleden terug toegelaten worden in het cafetaria.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s