Kamerbezoeken terug mogelijk !!

Beste bewoner en familieleden,

Vorige week vrijdag heeft de Taskforce ‘Ouderenzorg’ de woonzorgcentra de mogelijkheid geboden om de bezoekregeling voor familieleden te versoepelen vanaf woensdag 10 juni. Het Agentschap Zorg en Gezondheid verspreidde de algemene principes die als leidraad moeten gebruikt worden voor het uitwerken van de lokale bezoekregeling. Graag informeren wij u dienaangaande als volgt.

Wij willen tegemoet komen aan de wensen van zowel bewoner als familie om de huidige, ietwat kunstmatige ontmoeting in het cafetaria, te verruimen maar dit onder strikte randvoorwaarden. Het Covid virus blijft immers aanwezig in onze samenleving en wij willen zoveel mogelijk aan risicobeheersing doen. Wij voorzien daarom volgend gefaseerde aanpak.

8 – 14 juni

 • De geregistreerde bezoeken in het cafetaria, zoals deze de voorbije 2 weken verliepen, blijven gelden.
 • Wij organiseren een bevraging omtrent de voorkeur van onze bewoners? In een eerder blogbericht “Als wij het eens aan onze bewoners vroegen” werd gepleit voor een grotere betrokkenheid van onze bewoners in de vragen die hun aanbelangen. Consequent vorm gevend aan onze bewonersbelofte: “ Wij betrekken u in alles wat uw leven aanbelangt” beluisteren wij deze week onze bewoners: “Bent u voorstander om -onder specifieke voorwaarden- terug bezoek toe te laten op de individuele kamers” EN “Wenst u zelf terug bezoek te ontvangen op uw kamer?”
 • Wij organiseren ons om fase 2 mogelijk te maken.

15 – 27 juni

 • Kamerbezoeken (die in plaats komen van de bezoeken in het cafetaria) worden mogelijk  en wel:  
  • op maandag, woensdag en zaterdag van 14 tot 16 uur
  • Op afdelingen die Corona vrij zijn. In onze drie woonzorgcentra zijn er 11 (klassieke) afdelingen en 2 x 3 kleinschalige woonvormen. Indien deze woongelegenheden Coronavrij zijn is bezoek onverkort mogelijk. Indien zich echter besmettingen zouden voordoen worden de betrokken families daar individueel van op de hoogte gebracht en kan bezoek niet langer toegestaan worden”.
  • Bij bewoners die minstens 14 dagen geen Covid symptomen vertonen;
  • Beperkt tot 1 familielid per bezoekmoment (die minstens 14 dagen Covid symptoomvrij moet zijn). Op deze verschillende dagen mogen wel andere familieleden passeren.
  • Met expliciete naleving van vooropgestelde beschermings-maatregelen

Met het bezoekrecht tot op de kamer van uw vader/moeder/familielid gaan wij erg ver. Wij rekenen daarbij voor 100% op de verantwoordelijkheid van ieder van u bij de toepassing van onderstaande maatregelen.  Een bezoeker die de voorwaarden van de voorziening niet naleeft kan bij een volgend bezoek de toegang geweigerd worden. Hieronder een overzicht van de maatregelen:

Onthaal

 • U belt aan en zal zich moeten registeren aan een (bemand) onthaal;
 • U overhandigt de ingevulde verklaring op eer;
 • Vanaf dat ogenblik zet u uw eigen (meegebracht) chirurgisch mondmasker op;
 • Tenslotte vragen wij u uw handen te ontsmetten.  

Respecteer de afstandslijnen die zijn aangebracht als er veel bezoek zich op hetzelfde ogenblik aanbiedt aan het onthaal.

Kamer / afdeling

 • U kan zich nu autonoom verplaatsen naar de individuele kamer en dat via de kortste weg.
 • Beperk onnodige verplaatsingen om kruising met bewoners, personeelsleden en andere bezoekers te vermijden;
 • Breng, voor zover mogelijk, ook een mondneusmaker aan bij de bewoner.
 • Bezoek enkel deze kamer, wandelen in de gang of neerzitten in de living is niet toegestaan;
 • Op de kamer respecteert u de gekende maatregelen, waarvan “social distancing” de meest belangrijke is.

Het is niet de bedoeling dat u onze medewerkers aanspreekt of opzoekt met vragen. Mocht u vragen hebben dan kan u deze -zoals voorheen- telefonisch stellen.

Het bezoek is beperkt in tijd (en kan maximum 2 uur duren), en is ook slechts met één familielid toegelaten. Wij vragen uitdrukkelijk dat familieleden hieromtrent onderling afspraken maken. Het is niet de bedoeling dat er op één dag meerdere bezoekers langskomen.

Terug naar huis

 • U reinigt en ontsmet de “high touch oppervlakten in de kamer” met de materialen die wij u ter beschikking stellen;
 • U zet minstens één raam op kipstand om te verluchten;
 • U meldt zich opnieuw aan het onthaal (voor het aflopen van het bezoekuur) en schrijft zich uit.

Vrijdag 26 juni

Het directiecomité evalueert de voorbije 14 dagen en bepaalt op dat ogenblik de strategie naar ofwel een verdere versoepeling ofwel een afbouw. De voorzieningen hebben immers de mogelijkheid bij een hoger risico op besmetting tijdelijk en proportioneel strenger om te gaan met preventie- en beschermingsmaatregelen.

Vanaf 29 juni 

OF versoepeling bezoeken ?   In voorkomend geval zal het aantal gezamenlijke bezoekers worden verruimd tot maximum 2, desgevallend worden ook het aantal bezoekdagen verruimd.

OF afbouw bezoeken. In dit geval worden de kamer bezoeken terug afgebouwd en zijn er enkel bezoeken mogelijk in het cafetaria.

Tenslotte,

Cafetaria: gaat voorlopig nog niet open. Wij verwachten hier kortelings richtlijnen van de overheid.

Verdeling was: gelijktijdig met het toelaten van de bezoekmomenten op de kamer stopt de wekelijkse was verdeling aan het onthaal vanaf 15 juni 2020.

Toegangscodes: deze worden voorlopig nog niet vrijgegeven. We voorzien aan het onthaal een vrije toegang tijdens de vastgelegde bezoekmomenten.

Beeldbellen: wordt stopgezet vanaf 15 juni. Familieleden waarvan de bewoner aangeeft geen bezoek op kamer te willen ontvangen of die, bijvoorbeeld zelf geen bezoek wensen te brengen, kunnen nog steeds blijven beeldbellen. Wij vragen dan wel dat de bewoner zelf over een tablet beschikt die over een 4-G kaart moet beschikken (ofwel kan u voor eigen rekening op de kamer een internetverbinding aanvragen bij een provider naar uw keuze (telenet/proximus).

Mogen wij rekenen op de verantwoordelijkheid van u allen om onze voorzieningen zo lang mogelijk virusvrij te kunnen houden. Wij wensen u een aangenaam bezoek toe. Eindelijk !!.

Abrahams johan, namens het directiecomité

Assistentiewoningen

Het Agentschap “Zorg en gezondheid” heeft de (bezoekers) richtlijnen voor autonome assistentiewoningen versoepelt. Wij vatten als volgt samen:

 • Per bezoekmoment geldt “maximum” het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de Nationale Veiligheidsraad in de privésfeer;
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
 • Bezoek vindt bij voorkeur ‘in openlucht’ plaats (voorbeeld: tuin, terras). Bezoek in de flat kan ook maar NIET in de gemeenschappelijke delen. Het maximum aantal bezoekers dat gelijktijdig kan worden ontvangen, wordt bepaald door de grootte van de flat. Beperk dit aantal zoveel mogelijk om de ‘social distancing’ te kunnen waarborgen.
 • Pas alle hygiënische maatregelen toe, zoals ontsmetting van de high touch materialen (denk ook aan klinken en dergelijke);
 • Na het bezoek moet de kamer goed verlucht worden.

Een gedachte over “Kamerbezoeken terug mogelijk !!

 1. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor de goede zorgen en regelingen. Proficiat aan allen om in deze moeilijke tijd de afdelingen covid vrij en de aangename verassingen voor de bewoners.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s