Nieuws info 3 april 2020

Hoeveel besmettingen zijn er heden?

Een bewoner wordt geïsoleerd als hij ‘koorts’ heeft OF ‘hoest’ OF kortademig’ is. Op dat ogenblik wordt een druppel-contact isolatie op de kamer opgestart. Sinds enige dagen is er ook testcapaciteit voor de woonzorgcentra vrijgekomen. Op aangeven van de coördinerende arts zijn daarom een aantal bewoners effectief getest op Covid 19. Heden zijn er 5 effectieve besmettingen vastgesteld in de drie woonzorgcentra (en twee op de assistentiewoningen: één op Coosterveld Alken en één op Sint Jozef Tongeren). Wij kunnen ook melden dat al een 7-tal bewoners terug uit isolatie zijn geplaatst.

Aantal geïsoleerde bewonersAantal besmette bewoners
Eyckendael Harmony Riemst84
Sint Elisabeth Hasselt101
Sint Franciscus – ’t Anker Tongeren
50

De bijzondere uitdaging van Covid binnen een kleinschalige woonvorm

Familieleden in Riemst werden apart geïnformeerd over de eerste besmetting in Harmony 3. In deze kleinschalige woonvorm, waar met zeven bewoners wordt samengeleefd, was het te verwachten dat meerdere bewoners besmet zouden geraken. Dit is inmiddels het geval. Ook hier is er tot kamerisolatie overgegaan. Dit is geen evidentie niet in het minste omdat alle bewoners een dementieel syndroom hebben en dus onvoldoende tot inschatting komen van bepaalde maatregelen. Geruststellend is dat twee bewoners geen koorts ontwikkelen noch respiratoire symptomen vertonen. Elke wijziging in hun situatie wordt direct gecommuniceerd met de betrokken familie.

Cohorte zorg ?

Het Agentschap ‘Zorg en gezondheid’ vraagt dat woonzorgcentra, in het kader van een outbreakplan, voorzien in cohortzorg, te verstaan als een aparte/gescheiden zorgverlening tussen (mogelijke) COVID 19 bewoners en niet (vermoedelijke) COVID 19 bewoners.

Cohorten hebben tot doel:

  • de continuïteit van de essentiële zorg aan (mogelijk) besmette bewoners te waarborgen indien er een niet controleerbare uitbraak is van COVID-19 in de voorziening waardoor de normale zorgverlening niet kan uitgevoerd worden;
  • de infectie onder controle te houden
  • het infectierisico onder controle te houden
  • schaarse beschermingsmiddelen zorgvuldig in te zetten.

Een klassieke cohortering gebeurt doorgaans op “afdelingsniveau” (men zondert een afdeling af en brengt hier alle COVID 19 bewoners naar toe). Dit is snel geschreven maar hoegenaamd niet snel toegepast (zo moet een hele verhuisoperatie worden opgezet, …). Er zijn, naast afdelings-cohortering, zonale alternatieven zoals a) “isolatie op kamerniveau”; b) creatie van een aparte verzorgingszone. De concrete mogelijkheden worden sterk bepaald door de plaatselijke mogelijkheden (infrastructureel, logistiek, conceptuele woonvormen zoals kleinschalig wonen, personeelsorganisatie, …). Elk van de opties zowel voor- als nadelen: er is geen ultieme oplossing. Belangrijk in onze eigen keuzebepaling was het proportionaliteitsprincipe waar het globale welzijn van onze bewoners determinerend is. Wij hebben alle nodige maatregelen getroffen om, afhankelijk van de noodzaak, te kunnen schakelen naar een cohortering die weliswaar per campus een andere invulling krijgt. De (verpleegkundige) teams worden momenteel samengesteld die op deze cohorte afdeling zullen werken. Momenteel wordt ingezet op bijkomende scholing van deze medewerkers (zuurstoftherapie/ aspiratie, …). Er werd voor ruim 15.000,-euro aan bijkomende toestellen aangekocht (zuurstofconcentrators, spuitaandrijvers, …) om deze zorg vlot mogelijk te maken.

Verstrengde maatregelen voor ‘Groeperingen van assistentiewoningen’ (GvA)

Met zijn omzendbrief van 31 maart ll. legt het Agentschap alvast strengere maatregelen op voor “assistentiewoningen die fysiek niet zijn verbonden met een woonzorgcentrum”. Voor onze vzw zijn hier de GvA’s Steinvert (Stevoort), Juniperus (Hasselt), Eyckendaelhof (Riemst) en Coosterveld (Alken) gevat. Wij zullen voor deze GvA’s bijkomend tot een verplichte registratie moeten overgaan van ‘mantelzorgers/familieleden’. Enkel deze geregistreerde personen krijgen toegang tot de flats en wel omdat zij “essentiële zorgtaken” uitvoeren (voorbeeld: naar de winkel gaan omdat de mobiliteit van de bewoner beperkt is…). Het aantal mantelzorgers dient bij voorkeur beperkt te worden tot één persoon per familie. Het is niet de bedoeling dat kinderen onderling afwisselen. Wij vragen u via bijgevoegde hyperlink de registratie te willen doen. De woonassistent, de conciërges (campus Sint Jozef) zullen toezien op een strikte naleving.

Registreer u hier !

Extern niet-essentieel bezoek is dus niet langer toegelaten. De gemeenschappelijke ruimten mogen niet langer gebruikt worden en het samen nuttigen van maaltijden is niet toegestaan. Bewoners mogen wel gebruik maken van de tuin mits in achtname van de ‘sociale distancing’ regel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s