FAQ 4de week maart 2020

Wordt het afhalen en brengen van wasgoed beschouwd als een ‘essentiële verplaatsing’. ? Ja, dat wordt als zodanig beschouwd en wel onder de rubriek: “verplaatsing om mensen in nood te helpen”. Sommige familieleden vragen veiligheidshalve te kunnen beschikken over een attest (bij eventuele controle). Hierbij in bijlage. Uitbreiding van het aantal beeldbelmomenten Wegens het groot aantal aanvragen hebben wij nu een extra dag (woensdag) toegevoegd … Lees verder FAQ 4de week maart 2020

Lancering beeldbellen

Wij hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om een systeem van beeldbellen op punt te stellen. Er was niet enkel de zorg voor een goede technologische aanpak (iedereen gebruikt immers andere systemen: whats app, messenger, teams, …) maar er moeten ook personeelsleden worden vrijgesteld om het beeldbellen te begeleiden. Dit is hoegenaamd geen evidentie op een ogenblik dat de druk op de afdelingen erg groot … Lees verder Lancering beeldbellen

Kunnen wij de was nog komen ophalen als er een algemeen verplaatsingsverbod is ?

Deze vraag werd voorgelegd aan “Zorgnet Vlaanderen” die aangeeft dat dit is toegelaten. Wel dient rekening gehouden met de gekende ‘social distance’ maatregelen. Deze informatie geldt op 18 maart 2020 maar kan natuurlijk wijzigen. Volg deze website/blog waarlangs wij u informeren. Wanneer het verplaatsingsverbod effectief van toepassing zal zijn dan zullen wij noodgedwongen de was aan een externe firma uitbesteden. In een ander bericht op … Lees verder Kunnen wij de was nog komen ophalen als er een algemeen verplaatsingsverbod is ?

Waar kunnen wij specifieke informatie terugvinden over de campus waar mijn familie verblijft?

De hoofdpagina’s van dit platform bevat algemene informatie over de Corona maatregelen die binnen onze vzw gelden. Elke week zal er ook één bericht gepost worden vanuit de campus. U kan dit nalezen door boven aan de hoofding de betreffende campus aan te klikken. Lees verder Waar kunnen wij specifieke informatie terugvinden over de campus waar mijn familie verblijft?

Worden wij verwittigd als mijn familielid (vermoedelijk) besmet is?

Het is belangrijk daarbij goed aan te geven wanneer een bewoner als “vermoedelijk besmet” wordt getaxeerd (dit gebeurt vanuit observaties door het team, overleg met arts en coördinerende arts). Hierbij worden in het bijzonder twee parameters constant gemonitord: ‘koorts’ en ‘hoesten’. Een bewoner wordt als ‘vermoedelijk besmet’ beschouwd wanneer deze aan één van de twee parameters voldoet. U bemerkt derhalve dat de criteria erg streng … Lees verder Worden wij verwittigd als mijn familielid (vermoedelijk) besmet is?

Wat bij een ernstig medisch voorval bij mijn familielid?

Naast de Corona problematiek kunnen onze bewoners natuurlijk ook gevat worden door klassieke acute of chronische ouderdomsziekten die ziekenhuiszorg behoeven. In voorkomend geval zal samen met de bewoner, de familie, de huisarts en de coördinerende arts bekeken worden of een ziekenhuisopname noodzakelijk is. De vroegtijdige zorgplanning en het medische dossier worden hierbij geconsulteerd. Lees verder Wat bij een ernstig medisch voorval bij mijn familielid?

Geldt het bezoekersverbod ook bij terminale zorgsituaties ?

De bewonersstop wordt stringent toegepast. Slecht in uitzonderlijke situaties kan hier van afgeweken worden, waaronder ‘terminale zorgsituaties’. In voorkomend geval kan de directie, in afstemming met de coördinerende arts, een uitzondering toestaan. De familie moet zich dan beperken tot de kamer en alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen toepassen. Het aantal personen wordt ook best beperkt. Bezoekers die zelf symptomen hebben worden steeds geweigerd. Lees verder Geldt het bezoekersverbod ook bij terminale zorgsituaties ?

Waar kan ik mijn familielid plezier mee doen, nu ik geen contact heb ?

Vele bewoners beschikken nog over een telefoonverbinding waardoor er regelmatig kan gebeld worden. Wij lanceren eerstdaags de mogelijkheid tot beeldbellen. U kan echter ook aan eenvoudige dingen denken om “uw glimlach in onze huizen binnen te brengen” zoals: Verras met “foto’s” van de kleinkinderen of van uw eigen jeugd – schrijf er nog een leuke anekdote bij op ! Schrijf eens een “ouderwetse brief” ! … Lees verder Waar kan ik mijn familielid plezier mee doen, nu ik geen contact heb ?

Monitoring van onze bewoners

De klinische symptomen van het Coronavirus zijn gekend: koorts en hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn. Dagelijks wordt er bij onze bewoners actief toezicht gehouden op de symptomen, o.a. koorts en respiratoire klachten. Dit laat toe om tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen op te starten of aan te passen, zoals onder andere “isolatie op kamerniveau” van de bewoner. Eén en ander gebeurt in samenspraak met … Lees verder Monitoring van onze bewoners

Was afhalen/brengen

Vanaf maandag 16 maart wordt u de mogelijkheid geboden om ‘was en andere benodigdheden’ uit te wisselen en dat één maal per week van maandag tot en met zaterdag en wel tussen 14u en 14u 30. U moet aan de centrale inkom van het woonzorgcentrum bellen waarna u “afzonderlijk’ (één na één) door onze medewerker wordt opgevangen voor een kort overdrachtsmoment. Er is geen bezoek … Lees verder Was afhalen/brengen